skin
logo
linea
linea
Planocelularni karcinom o nama Maligni melanom Sarkomi

  • Melanom

BAZOCELULARNI KARCINOM KOŽE je najčešći karcinom kože. Većinom ima dobru prognozu za izlečenje, lokalno je invazivan i retko daje metastaze. Nastanak mu se vezuje za nastanak kumulativnog oštećenja kože UV zracima. Najčešće se javlja na regijama tela koje su izložene suncu. Ima više formi javljanja – po izgledu može biti raznolik. Može u malom procentu slučajeva da se ponovo javlja na mestu odakle je uklonjen (lokalni recidiv). Pojedine forme i lokalizacija na nekim mestima lica mogu destruisati pored kože, masno tkivo, mišiće, kost i ugoziti pojedine važne strukture (oko, nos, uho). Jedna njegova forma može obolelog da zavara svojim izgledom, da u centralnim delovima zarasta, a uistinu on se širi prema periferiji u zahvata sve veću površinu. Operativno lečenje je metoda izbora (mogućnost kontrole da li je tumor u potpunosti uklonjen, dobijanje patohistološko nalaza...)

linea

"Jeremić DI-BI" , Žarka Vasiljevića 8 , 21000 Novi Sad , 021 / 42-42-42 , 064 / 13-91-676