skin
logo
linea
linea

Dijagnostika

ANAMNEZA je zbir podataka važnih za tok bolesti koji se dobijaju razgovorom sa pacijentom. Posmatra se vreme nastanka, promene u veličini, boji, izgledu..., kao i simptomi koje oseća (svrab, bol, pečenje,...).

KLINIČKI PREGLED je važan deo u dijagnostici tumora kože. Koristi se inspekcija (posmatranje golim okom promena na koži - njihove veličine, boje, površine..) i palpacija ( dodir prstima gde se ustanovi čvrstoća, oblik , pokretljivost, osetljivost..)

DERMOSKOPIJA je metoda u dijagnostici tumora kože, posebno u ranoj dijagnozi malignog melanoma. Predstavlja sponu između klasičnog kliničkog regleda i patohistološke dijagnoze. Omogućuje analizu struktura i boja kroz slojeve kože kao i njihov raspored, što je nedostupno golom oku. Moguće je digitalno čivanje slikai i kasnije praćenje promena strukturama, bojama te rasporedu struktura. Ovo je izuzetno važno u pravovremenom uklanjanu promena na koži, posebno kod osoba koje imaju veliki broj pigmetnih lezija kože.

PATOHISTOLOŠKI PREGLED tumora odnosno njegovog dela daje definitivnu dijagnozu. Patolog određuje vrstu tumora, njegov maligni potencijal, invaziju limfnih i krvnih sudova, odnos ivica i dna tumora prema zdravom tkivu, odnosno postojanje zaštitnog ruba okolnog zdravog tkiva. Pravilo je da se sve hirurški uklonjene promene šalju na patohistološku analizu.

  Dalje
linea

"Jeremić DI-BI" , Žarka Vasiljevića 8 , 21000 Novi Sad , 021 / 42-42-42 , 064 / 13-91-676