skin
logo
linea
linea
Planocelularni karcinom Bazocelularni karcinom Maligni melanom Sarkomi

Zloćudni tumori ( maligni, rak ili kancer) imaju osobinu da se šire infiltrirajući se u okolno tkivo i mogu da daju metastaze (širenje u udaljene delove organizma). Mogu da nastanu praktično iz svih vsta tkiva. Generalno posmatrano prognoza za izlečenje je bolja ukoliko se maligni tumor ranije otkrije i odstrani. Kod malignih tumora kože prevencija i rana dijagnoza su presudni za sudbinu bolesnika. Značajno je reći da su maligni tumori kože IZLEČIVI ukoliko se na vreme dijagnostikuju i leče!

MALIGNI TUMORI KOŽE Poslednje decenije u čitavom svetu, pa i kod nas, raste broj obolelih od premalignih i malignih tumora kože. Koža je dostupna samopregledu i pregledu lekara. Ogromnu ulogu u ranoj dijagnostici i izlečenju ima zdravstvena kultura i informisanost stanovništva. Ukoliko postoje dileme neophodno je da se pacijent javi lekaru koji ima dovoljno iskustva u toj oblasti.

linea

"Jeremić DI-BI" , Žarka Vasiljevića 8 , 21000 Novi Sad , 021 / 42-42-42 , 064 / 13-91-676