skin
logo
linea
linea

Dermoskopija je metoda koja se u ovom obliku primenjuje više od jedne decenije u kliničkoj praksi. Dve promene koje su za laika identične mogu biti sasvim različite po nastanku i svome daljem toku. Oko iskusnog lekara u velikom procentu kliničkim pregledom može da dijagnostikuje vrstu promene i može da predvidi razvoj promena na koži. Dermoskopijom se potvrdi klinička dijagnoza ili u slučajevima gde postoji dilema ova metoda daje ispravnu dijagnozu. Posebnu vrednost ima u dijagnostici melanoma.

Fotodokumentovanje daje mogućnost praćenja razvoja promene u detaljima koji nisu vidljivi golim okom i praćenje evolucije tumora. Dermoskopija omogućava pravovremeno lečenje i povećava šanse za izlečenje.

Praćenje se vrši na 12 meseci, a češće kod profesija koje rade na otvorenom, postojanja preko 50 mladeža na telu, kod dobijanja podataka o postojanju malignog tumora kože u porodici, kod trudnica.

BIOPSIJA Predstavlja uzimanje dela tkiva, u našem slučaju kože, podkožnog masnog tkiva i (ili) mišića. Uzeti uzorak se daje na patohistološki pregled (PH analiza). Time se dobija definitivna dijagnoza. Može biti inciziona i eksciziona. Inciziona biopsija je uzimanje dela izmenjene kože sa mesta koje je najkarakterističnije. Ekscizionom biopsijom uklanjamo kompletnu promenu i često je to uz postavljanje dijagnoze i kraj lečenja.

PRAVILO JE DA SE SVI ISEČCI (PREPARATI) DAJU NA PATOHISTOLOŠKI PREGLED.

  Nazad
linea

"Jeremić DI-BI" , Žarka Vasiljevića 8 , 21000 Novi Sad , 021 / 42-42-42 , 064 / 13-91-676